Základy, střechy, komíny Pardubice, Hradec Králové + celá ČR

Po dokončení projektu a vyřízení stavebního povolení můžeme zahájit stavbu základů, stěn, stropů, komína a střechy.

Tato ucelená hrubá stavba je nejčastějším přáním zákazníků. Ti oceňují rychlost stavby z IZOLOXu, protože celá hrubá stavba od základů po střechu (aby Vám do stavby nepršelo) trvá podle velikosti domu od 2 do 4 měsíců. Naše zkušenosti s realizací více než 730 staveb po celé ČR jistě oceníte.

Podrobný soupis prací celé hrubé stavby vypadá obvykle takto:

Základy a základová deska:

 • odborné vytyčení stavby geodetem – při předání stavby nebo po dokončení základů obdržíte
 • vytyčovací protokol stavby s kulatým razítkem geodeta
 • stržení ornice a její uložení na pozemku
 • výkop základových pasů
 • přemístění výkopku na pozemku, uložení materiálu na pozemku
 • dodávka a montáž zemnícího pásku s vývody pro hromosvod
 • dodávka betonu a práce betonářské do základových pasů
 • přesné vytyčení polohy ztraceného bednění, jeho dodávka a montáž
 • betonářské práce a dodávka betonu do ztraceného bednění
 • zřízení prostupů a drážek pro elektřinu, vodu nebo prostup pro tepelné čerpadlo
 • dodávka a montáž ležaté kanalizace, její obsypání pískem
 • závoz pod základovou desku výkopkem, hutnění po vrstvách
 • dodávka dobře zhutnitelného materiálu pod desku
 • úprava a zhutnění materiálu pod základovou desku
 • dodávka a montáž výztužných ocelových sítí Kari 150x150x6mm
 • dodávka betonu a práce betonářské - betonáž základové desky
 • dodávka a montáž zateplení základové desky po obvodu tvrzeným polystyrenem tl.80mm,
 • výšky 60 cm
 • penetrace podkladu desky a izolace proti vodě a radonu, tj. dodávka a natavení asfaltových hydroizolací pod nosné zdivo

Nosné zdivo a stropní konstrukce IZOLOX

 • obvodové nosné zdi a vnitřní nosné zdi v přízemí s potřebnými komponenty
 • stěnové ocelové výztuhy, ostění kolem oken a dveří
 • veškeré výztuže do překladů, průvlaků a obvodového věnce
 • stropní konstrukce IZOLOX nad přízemím
 • výztuže do stropů, sítě na stropy a trigonové výztuže do stropních žebírek
 • beton C16/20 na zmonolitnění stěn a stropu včetně čerpadla na beton
 • obvodové nosné zdi a vnitřní nosné zdi v podkroví
 • betonové monolitické schodiště na přání – přímé nebo točité

V rámci našich profesionálních služeb zákazníkům děláme prostupy pro digestoř, komíny, případně pro rozvaděč a tepelná čerpadla, aby se ve stavbě následně nemusely bourat otvory. Rovněž uděláme prostupy ve stropní konstrukci. Dále na přání nastavujeme kanalizační potrubí ve zdech IZOLOX, aby se nemusely ve stěnách následně sekat drážky.

Střešní konstrukce

Podle typu krytiny splňujeme podmínky pro záruku, kterou poskytne výrobce materiálu přímo Vám v délce 15 let na krytinu Vaší střechy!

 • vazníková konstrukce (u přízemních domů) nebo klasický krov se montuje na poslední obvodový věnec
 • konstrukce krovu je vždy ukončena střešním pláštěm se všemi náležitostmi podle výrobců krytiny
 • dodávka a montáž pojistné hydroizolační folie, latí a kontra latí
 • dodávka a montáž krytiny
 • dodávka a montáž oplechování a klempířských prvků
 • dešťové svody se obvykle dělají pouze provizorní, neboť by v průběhu dalších návazných prací mohlo dojít k jejich poškození.

Komín

Zděný betonový komín pro krbové topidlo se šamotovou vložkou se realizuje současně se svislými nosnými konstrukcemi nebo hned po jejich dokončení, nad střechou jsou barvené systémové prstence a ukončení komína je betonovou deskou s kónickým nástavcem. Vše je řešeno od tradičních a prověřených výrobců betonových komínů. Součástí komína jsou vybírací dvířka a kolmé napojení pro topidlo. Komín je ve střeše oplechován materiálem v barvě okapů.

Využijte našich služeb i Vy, rádi Vás přesvědčíme o kvalitě. Vždyť
„Stavíme Vaši budoucnost…“
Již nyní rozhodněte o Vašich úsporách v budoucnu…
… stavějte s námi energeticky úsporné domy!

Kontakty

Futur s.r.o. - stavební společnost

Jana Palacha 1552

530 02 Pardubice

Tel.: +420 463 351 470

E-mail: futur@futur.cz

Nejoblíbenější
rodinné domy

Napsali o nás

Můj dům
Dům a zahrada

Mohlo by Vás zajímat