NZEB OD 1.1.2020


Aktuální informace 2020

Vážení zájemci o stavbu rodinného domu,
chci Vás seznámit se změnami, které vstupují v platnost 1. ledna 2020.

Zorientovat se v pojmenování energetických standardů budov je na českém trhu poměrně složité. Hovoří se o nízkoenergetických domech, energeticky úsporných domech či pasivních domech. Avšak jediným legislativně závazným názvem je “budova s téměř nulovou spotřebou energie”, tedy Nearly Zero Energy Building (NZEB), která je nazvaná podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. V České republice byla tato evropská směrnice implementována do zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Technické parametry specifikuje vyhláška 78/21013 Sb. o energetické náročnosti budov.


Od roku 2020 musíme tedy podle této Směrnice a české legislativy projektovat a stavět pouze rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Budova NZEB je dle evropské Směrnice definována jako budova, „jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů”. Budova s téměř nulovou spotřebou energie je tak jediným legislativně závazným pojmem v České republice.

Typový projekt

Co to znamená?

Dům s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) je budova, která musí splňovat požadavky definované ve vyhlášce 78/2013 Sb. Hodnocení budovy podle této vyhlášky nemá však na rozdíl od ostatních metodik stanovené požadavky absolutními hodnotami, jako například měrné potřeby tepla na vytápění. U každého objektu je hodnota tohoto požadavku jiná. K hodnocení se využívá takzvaná „referenční budova“, což je porovnání hodnocené budovy s budovou o stejné orientaci i rozměrech (tedy geometrii), ale i s legislativně předepsanými standardizovanými vstupními parametry: např. tepelně izolační standard obálky budovy, účinnost systému vytápění atd. Hodnocená budova nesmí mít nikdy vyšší spotřebu energie než budova referenční. Název “domy s téměř nulovou spotřebou energie” může být pro laika zavádějící, neboť si může představit, že by dům měl mít energetickou náročnost blízkou nule.

Ve skutečnosti tomu tak není, budova NZEB odpovídá požadavkům v průkazu energetické náročnosti budovy skupiny B, tj. kategorie nízkoenergetických domů s měrnou spotřebu tepla na vytápění v rozsahu cca 30 až 80 kWh/m2 za rok.

Typový projekt
Co se týče nucené výměny vzduchu neboli rekuperace, nevyplývá z požadavků na NZEB její povinné využití.

Co z tohoto vyplývá pro Vás, naše současné i budoucí zákazníky?


Typový projekt

„Budete-li stavět s námi, nemusíte se nové legislativy obávat!

Všechny rodinné domy společnosti FUTUR s.r.o., ať přízemní či patrové, splňují veškeré legislativní požadavky bez nutnosti jakýchkoli úprav.

Tepelná izolace obvodových zdí u námi projektovaných a realizovaných staveb ze systému IZOLOX totiž s velkou rezervou splňuje požadované hodnoty pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Přidejte se k více než osmi stům spokojených zákazníků, kteří díky systému IZOLOX již pohodlně bydlí.

Stavíme Vaši (nízkoenergetickou) budoucnost“


Ing. Jiří Černý
jednatel společnosti FUTUR V Pardubicích dne 30.12.2019

Kontakty

FUTUR s.r.o. - stavební společnost

Pardubická 39

537 01 Chrudim

Fakturační adresa

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 463 351 470

E-mail: futur@futur.cz

Nejoblíbenější
rodinné domy

Napsali o nás

Můj dům
Dům a zahrada

Mohlo by Vás zajímat