IZOLOX - stavební systém

pro stavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů

Venkovní omítka, obklad.

 • vynikájící přilnavost na dřevocementovou desku

Dřevocementová deska IZOLOX s polystyrenem GreyWall

 • extrémně vysoká tepelná izolace
 • akustická izolace
 • pevný povrch odolný mechanickému poškození

Betonové jádro

 • extrémně vysoká tepelná akumulace
 • velká pevnost a nosnost při malé tloušťce
 • masivní stavba
 • vysoká životnost

Dřevocementová deska IZOLOX

 • přírodní materiál zajišťuje příjemné bydlení
 • vynikající podklad pro omítky a obklady
 • jednoduché připevnění obrazů či garnyží

Vnější omítka, alternativně obklad

Ocelová spona

 • nekoroduje – povrchově chráněna
Ocelova spona - 1 Ocelova spona - 2 Ocelova spona - 3 Ocelova spona - 4 IZOLOX - 1st block Cihly Cihly Cihly Cihly Energy systém - interaktivní zeď. Energy systém - interaktivní zeď.

Složení desky IZOLOX 89% dřevo, 9% cement, 2% vodní sklo

Podlaha

Betonová směs

 • monolitický betonový strop

Ocelová roznášecí síť

Stropní panel IZOLOX

 • z dřevocementových desek IZOLOX

Nosná stropní výztuž

 • zhotovená na míru dle rozpětí stropu
IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block IZOLOX - 1st block Energy systém - interaktivní strop.

IZOLOX - Výhody

Proč stavět ze systému IZOLOX?

Teplo a hospodárnost
 • úspora energiíextrémně velká tepelná izolace a akumulace
 • technické parametryodlišný tepelný prostup stěnou
 • grafitová tepelná izolaceizolace již integrovaná v obvodové zdi
 • příjemné klimav létě chládek, v tímě teplo
Ekologie a jednoduchost
 • variabilitažádná tvarová ani rozměrová omezení
 • rychlá stavbaúspora nákladů za rodinný dům
 • ekologický materiálšetrný k životnímu prostředí
 • snadná montážmožnost výstavby až do teploty -5 °C
Bezpečnost a zdraví
 • výborné statické vlastnostidlouhá životnost staveb, odolnost proti povodním
 • vysoká protipožární odolnostnesnadno hořlavý materiál
 • dobré akustické vlastnostipříjemné a tiché bydlení
 • zdravé bydlenízdravotně nezávadný materiál

Jedinečný průběh teplotní křivky zdivem IZOLOX

Průběh tepolot konstrukcí IZOLOX

Tepelný prostup stěnou IZOLOX je zcela odlišný od běžných zdících systémů a je naprosto jedinečný. Teplotní křivka se u tohoto systému prudce láme v tepelné izolaci, která je přímou součástí systému.

V zimě to znamená, že betonové jádro chráněné z venkovní strany polystyrenem nikdy nepromrzne, zajišťuje tak maximální akumulaci tepelné energie v domě v zimním období.

V létě tepelná izolace naopak nepustí venkovní teplo k chladnějšímu betonovému jádru a dům se nepřehřívá, i když jsou letní teploty okolo 30°C.


IZOLOX - Postup montáže domu

IZOLOX - Parametry stěn

Tloušťka stěny bez omítky Tloušťka pěnového polystryrenu Tepelný odpor stěny bez omítky Součinitel prostupu tepla Index vzduchové neprůzvučnosti
R U Rw
mm mm m2K/W W/m2K dB
370 150 5,28 0,18 51
400 180 6,19 0,15 50
420 200 6,80 0,14 50
470 250 8,56 0,12 ----
520 300 10,13 0,10 ----
Tloušťka stěny IZOLOX: Pasivní domy Kategorie A Nízkoenergetické domy Kategorie B Úsporné domy Kategorie C
370 ---- ---- Icon check - 1
400 ---- Icon check - 3 Icon check - 3
420 ---- Icon check - 5 ----
470 Icon check - 4 ---- ----
520 Icon check - 4 ---- ----

Standardně používáme šedý polysteren GreyWall, který má lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý polystyren a hodí se tak lépe pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Hodnoty tepelného odporu R a součinitele prostupu tepla U jsou podle autorizované zkušebny CSI a.s. Praha určeny podle deklarovaných hodnot tepelné vodivosti polystrenu GreyWall 033 Rigips.

Technická příručka Posouzení systému

IZOLOX - termografické snímkování

Nebojte se tepelných mostů, u systému IZOLOX jich najdete minimum

Co je to tepelný most?

Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v jeho okolí. Projevuje se chladnějším povrchem. Tepelné mosty mohou být např. u napojení dvou konstrukcí, rohů, ukončení zdí. Špatně vyřešené detaily mohou způsobit až 1/3 tepelných ztrát objektu! “

zdroj Wikipedie

U systému IZOLOX jsou veškeré detaily vyřešeny tak, že tepelné mosty jsou minimalizovány!

Někteří zákazníci se obávají, že se v technologii spojování desek ocelovými sponami může objevit tepelný most. Na snímcích z termokamery je zřetelně a průkazně vidět, že nikde na stěně IZOLOX žádný tepelný most není. Slabé místo je např. u špatně seřízeného okna, nikoliv u stěn IZOLOX.

Snímek z termokamery byl pořízen na přízemním domě s otevřenou krytou terasou s přístupem ze dvou pokojů.


Závěr hodnocení specialisty:

„Předmětem termovizního snímkování je objekt přízemního obytného domu. Do protokolu byly použity snímky s teplotními diferencemi anebo anomáliemi, které charakterizují stav objektu. Cílem měření je zjištění a zobrazení případných teplotních diferencí na obvodových konstrukcích v exterieru, v interieru a v podkrovní části s ohledem na tepelné rozdíly. Na termosnímcích z exterieru nevykazují obvodové stěny tepelné anomálie, tepelné mapy jsou rovnoměrné.

Dále jsou na exteriérových snímcích vidět prostupy tepla na okenních konstrukcích. Detaily oken z exteriéru jsou vidět na termosnímcích. Termogram oken je prakticky stejný na většině snímků. Z teplotního pole na termosnímku lze usuzovat, že se jedná o částečné prostupy tepla prouděním v horní spáře křídlo rám a částečné prostupy tepla vedením přes zasklení oken v horní části. Tato část termogramu je ale zkreslena a ovlivněna emisivitou lesklého skla. Další tepelná diference je viditelná na rozhraní horní rám-ostění.

Dveřní konstrukce na snímku má dobré tepelně izolační vlastnosti s rovnoměrným termogramem, s malou (méně významnou) bodovou diferencí na spoji rám-ostění. Vstupní dveře mají viditelný prostup tepla rámem a křídlem, ale porovnáním teplot zjistíme, že se jedná o diferenci v mezích normy. Na snímcích z interiéru jsou viditelné tepelná pole vnitřních stěn s odlišnými tepelnými prostupy. Nejedná se ale o významné diference. Snímek poslední ukazuje tepelnou diferenci v rohu místnosti. Rohové diference jsou dány konstrukcí objektu, povrchová teplota je pod hranicí rosného bodu.“

S ohledem na výsledky termografického snímkování systému IZOLOX lze konstatovat, že se jedná o stavbu s minimálními teplotně-izolačními rozdíly

Některé teplotní rozdíly lze ještě částečně eliminovat, a proto doporučujeme:

 1. provést seřízení okenních kování a kontrolu těsnění oken a dveří. Toto periodicky opakovat
 2. zkontrolovat popř. opravit zatěsnění spojů rám-ostění z exteriérové strany.
 3. po provedených úpravách doporučujeme provést kontrolní termovizní snímkování"

Kontakty

FUTUR s.r.o. - stavební společnost

Pardubická 39

537 01 Chrudim

Fakturační adresa

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 463 351 470

E-mail: futur@futur.cz

Nejoblíbenější
rodinné domy

Napsali o nás

Můj dům
Dům a zahrada

Mohlo by Vás zajímat