Izolox - stavební systém

Inteligentní stavební systém IZOLOX - Pro stavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů

Složení desky IZOLOX 89% dřevo, 9% cement, 2% vodní sklo

Stěna

Dřevocementová deska IZOLOX

 • přírodní materiál zajišťuje příjemné bydlení
 • vynikající podklad pro omítky a obklady
 • jednoduché připevnění obrazů či garnyží

Betonové jádro

 • extrémně vysoká tepelná akumulace
 • velká pevnost a nosnost při malé tloušťka
 • masivní stavba
 • vysoká životnost

Ocelová spona

 • nekoroduje - povrchově chráněna

Dřevocementová deska IZOLOX s polystyrenem GreyWall

 • extrémně vysoká tepelná izolace
 • akustická izolace
 • pevný povrch odolný mechanickému poškození

Venkovní omítka, obklad

 • Vynikající přilnavost na dřevocementovou desku
Strop

Stropní panel IZOLOX

 • z dřevocementových desek IZOLOX

Nosná stropní výztuž

 • Zhotovená na míru dle rozpětí stropu

Ocelová roznášecí síť

Betonová směs

 • monolitický betonový strop

Podlaha

IZOLOX výhody - Proč stavět ze systému IZOLOX?

Teplo a hospodárnost

 • úspora energií extrémně velká tepelná izolace a akumulace
 • technické parametry odlišný tepelný prostup stěnou
 • tepelná izolace GreyWall izolace již integrovaná v obvodové zdi
 • příjemné klima v létě chládek, v zimě teplo

Ekologie a jednoduchost

 • variabilita žádná tvarová ani rozměrová omezení
 • nenáročnost žádné složité vybavení staveniště
 • ekologický materiál šetrný k životnímu prostředí
 • rychlá montáž zdivo během pár týdnů

Bezpečnost a zdraví

 • výborné statické vlastnosti dlouhá životnost staveb
 • vysoká protipožární odolnost nesnadno hořlavý materiál
 • dobré akustické vlastnosti příjemné a tiché bydlení
 • masivní konstrukce odolnost proti povodním a nestabilnímu podloží

Jedinečný průběh teplotní křivky zdivem IZOLOX

Tepelný prostup stěnou IZOLOX je zcela odlišný od běžných zdících systémů a je naprosto jedinečný. Teplotní křivka se u tohoto systému prudce láme v tepelné izolaci, která je přímou součástí systému.

V zimě to znamená, že betonové jádro chráněné z venkovní strany polystyrenem nikdy nepromrzne, zajišťuje tak maximální akumulaci tepelné energie v domě v zimním období.

V létě tepelná izolace naopak nepustí venkovní teplo k chladnějšímu betonovému jádru a dům se nepřehřívá, i když jsou letní teploty okolo 30°C.

Teplotní křivka

IZOLOX - parametry stěn

R = 6,80 m2K/W U = 0,14 W/m2K

Tloušťka stěny bez omítky Tloušťka pěnového polystryrenu Tepelný odpor stěny bez omítky (R) Součinitel prostupu tepla (U) Index vzduchové neprůzvučnosti (Rw)
Tloušťka stěny bez omítkymm Tloušťka pěnového polystryrenumm Tepelný odpor stěny bez omítky (R)m2K/W Součinitel prostupu tepla (U)W/m2K Index vzduchové neprůzvučnosti (Rw)dB
Tloušťka stěny bez omítky - mm370 Tloušťka pěnového polystryrenu - mm150 Tepelný odpor stěny bez omítky (R) - m2K/W5,28 Součinitel prostupu tepla (U) - W/m2K0,18 Index vzduchové neprůzvučnosti (Rw) - dB51
Tloušťka stěny bez omítky - mm420 Tloušťka pěnového polystryrenu - mm200 Tepelný odpor stěny bez omítky (R) - m2K/W6,80 Součinitel prostupu tepla (U) - W/m2K0,14 Index vzduchové neprůzvučnosti (Rw) - dB50
Tloušťka stěny IZOLOX (mm) Mimořádně úsporné domy Kategorie A Velmi úsporné domy Kategorie B Úsporné domy Kategorie C
Tloušťka stěny IZOLOX (mm)370 Mimořádně úsporné domy Kategorie A Velmi úsporné domy Kategorie B Úsporné domy Kategorie C
Tloušťka stěny IZOLOX (mm)420 Pasivní domy Kategorie A Nízkoenergetické domy Kategorie B Úsporné domy Kategorie C

Standardně používáme šedý polysteren GreyWall, který má lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý polystyren a hodí se tak lépe pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Hodnoty tepelného odporu R a součinitele prostupu tepla U jsou podle autorizované zkušebny CSI a.s. Praha určeny podle deklarovaných hodnot tepelné vodivosti polystrenu GreyWall 033 Rigips.

IZOLOX - termografické snímkování

Nebojte se tepelných mostů, u systému IZOLOX jich najdete minimum

Co je to tepelný most?

„Tepelným mostem rozumíme takové místo ve stavbě nebo stavební konstrukci, ve kterém dochází k rychlejšímu průniku tepla z vnitřního prostředí do prostředí venkovního ve srovnání s jinými místy uvažované stavby či konstrukce. Tepelné mosty na budovách způsobují zvýšení energetické náročnosti stavby, také bodové (či liniové) ochlazování vnitřního líce konstrukce, které může vést ke kondenzaci i tvorbě plísní nebo rychlejší degradaci stavební konstrukce.“ zdroj

U systému IZOLOX jsou veškeré detaily vyřešeny tak, že tepelné mosty jsou minimalizovány!

Někteří zákazníci se obávají, že se v technologii spojování desek ocelovými sponami může objevit tepelný most. Na snímcích z termokamery je zřetelně a průkazně vidět, že nikde na stěně IZOLOX žádný tepelný most není. Slabé místo je např. u špatně seřízeného okna, nikoliv u stěn IZOLOX.

Závěr hodnocení specialisty:

„Předmětem termovizního snímkování je objekt přízemního obytného domu. Do protokolu byly použity snímky s teplotními diferencemi anebo anomáliemi, které charakterizují stav objektu. Cílem měření je zjištění a zobrazení případných teplotních diferencí na obvodových konstrukcích v exterieru, v interieru a v podkrovní části s ohledem na tepelné rozdíly. Na termosnímcích z exterieru nevykazují obvodové stěny tepelné anomálie, tepelné mapy jsou rovnoměrné.

Dále jsou na exteriérových snímcích vidět prostupy tepla na okenních konstrukcích. Detaily oken z exteriéru jsou vidět na termosnímcích. Termogram oken je prakticky stejný na většině snímků. Z teplotního pole na termosnímku lze usuzovat, že se jedná o částečné prostupy tepla prouděním v horní spáře křídlo rám a částečné prostupy tepla vedením přes zasklení oken v horní části. Tato část termogramu je ale zkreslena a ovlivněna emisivitou lesklého skla. Další tepelná diference je viditelná na rozhraní horní rám-ostění.

Dveřní konstrukce na snímku má dobré tepelně izolační vlastnosti s rovnoměrným termogramem, s malou (méně významnou) bodovou diferencí na spoji rám-ostění. Vstupní dveře mají viditelný prostup tepla rámem a křídlem, ale porovnáním teplot zjistíme, že se jedná o diferenci v mezích normy. Na snímcích z interiéru jsou viditelné tepelná pole vnitřních stěn s odlišnými tepelnými prostupy. Nejedná se ale o významné diference. Snímek poslední ukazuje tepelnou diferenci v rohu místnosti. Rohové diference jsou dány konstrukcí objektu, povrchová teplota je pod hranicí rosného bodu.“

S ohledem na výsledky termografického snímkování systému IZOLOX lze konstatovat, že se jedná o stavbu s minimálními teplotně-izolačními rozdíly

Některé teplotní rozdíly lze ještě částečně eliminovat, a proto doporučujeme:

1. provést seřízení okenních kování a kontrolu těsnění oken a dveří. Toto periodicky opakovat
2. zkontrolovat popř. opravit zatěsnění spojů rám-ostění z exteriérové strany.
3. po provedených úpravách doporučujeme provést kontrolní termovizní snímkování"

IZOLOX - otázky a odpovědi

Níže jsou zodpovězeny nejčastější dotazy zákazníků k systému IZOLOX. Máte-li jiný dotaz, kontaktujte nás telefonicky na čísle 463 351 470 nebo emailem na futur@futur.cz.

Můžeme vidět nějaký vzorový dům ze systému IZOLOX?

Samozřejmě. Návštěva vzorového domu (RD Pája) je součástí osobní schůzky u nás v Chrudimi. Uvidíte kompletní hrubou stavbu - základovou desku, zdivo IZOLOX, střešní konstrukci a komín přímo v praxi.

Jak do desky přidělám obrázek, garnýž, kuchyň nebo bojler?

Velmi jednoduše! Deska je 3,5 cm silná a pevná. Lehké věci (obrázky, garnýže) tudíž přiděláte klasickými vruty do dřeva. Těžké věci se uchytí do betonového jádra natloukací hmoždinkou.

Jak dlouho trvá stavba domu z IZOLOXu?

Stavba zdiva IZOLOX je obecně velmi rychlá. Základová deska včetně ležatých kanalizací, prostupů a výztuží trvá cca 2 až 3 týdny, zdivo IZOLOX u přízemních domů cca 1 až 2 týdny, u patrových domů se stropem IZOLOX cca 3 až 4 týdny. Střešní konstrukce trvá cca 4 – 6 týdnů. Celkem je tedy celá hrubá stavba postavena za zhruba 3 měsíce včetně technologických přestávek.

Jak a kdy se dělají vnitřní rozvody elektřiny, vody a topení?

Všechny rozvody instalací se dělají až po dokončení zdiva IZOLOX. Nejjednodušší způsob je vydrážkování rozvodů drážkovačkou s diamantovým kotoučem nebo ruční vyříznutí dvou řezů okružní pilou v potřebné vzdálenosti od sebe a deska IZOLOX mezi řezy se vyseká. Díky tloušťce 35mm se do desky IZOLOX vejdou všechny rozvody vody i elektřiny. Ploché kabely elektřiny se mohou připevnit i přímo na povrch desek IZOLOX. Pouze kanalizační potrubí, která mají větší průměr a musela by se sekat do betonu, nastavujeme ve zdech společně s montáží zdiva IZOLOX – jedná se o kanalizační stoupačky do patra případně odvětrání potrubí až nad střechu. Pro jiné prostupy ve stěnách i ve stropě do požadovaných míst před betonáží IZOLOXu vložíme polystyren. Pro komín vynecháváme prostup ve stropě podle projektu a velikosti komínu.

Jaké jsou možnosti dokončení vnitřních stěn domu?

Buď je možné obložit vnitřní stěny sádrokartonem, což je nejrychlejší a nejlevnější varianta. Druhou alternativou jsou omítky, ať už stříkané nebo ručně házené.

Musí se dům postavený z IZOLOXu nechat vymrznout?

Ze statických důvodů vymrznutí není nutné. Je to však každopádně dobré z důvodu vlhkosti, která se vytvoří při vlastní stavbě mokrými procesy (betonáž systému IZOLOX, omítky, podlahy apod.), při nichž se ve stavbě drží více vlhkosti. Toto se nechá částečně eliminovat použitím sádrokartonu místo omítek. Záleží také na tom, kdy se stavba zahajuje. Pokud se začíná brzo na jaře, domy lépe vyschnou a je možné se do nich nastěhovat a užívat je již tentýž rok. U přízemních domů je vysychání rychlejší, protože vlhkost odchází pod nebedněnou konstrukcí vazníkové střechy. Nejčastější postup je však takový, že zákazníci dokončí hrubou stavbu do konce roku a buď přes zimu pokračují na pracích uvnitř domu nebo práce přeruší a dům dokončí na jaře roku následujícího.

Co je pravdy na tom, že v létě se dům nepřehřívá?

Tuto skutečnost máme vypozorovanou a praxí ověřenou od mnoha našich zákazníků. Jde o to, že v domech z IZOLOXu se velmi příjemně bydlí, tj. v létě je v nich chládek, a v zimě teplo. Je to díky konstrukci stěny IZOLOX, kterou tvoří kombinace betonu, desek IZOLOX a kvalitní tepelné izolace ze šedého polystyrenu GreyWall. Betonové jádro zajišťuje pevnost a nosnost domu, polystyren v kombinaci s deskami IZOLOX dokonalou tepelnou izolaci, která brání „ohřátí“ betonového jádra. U patrových domů je třeba dodat, že v podkroví domů se šikmou střechou je obecně vždy tepleji než v přízemí, protože teplo prostoupí lehčí izolací střechy snadněji než hmotnou stěnou z IZOLOXu.

Může zůstat dům postavený z IZOLOXu přes zimu bez omítek?

Ano. Ze zkušeností víme, že venkovní fasáda i po dvou letech bez omítek nevykazuje žádné zhoršení kvality ani vlastností IZOLOXu. Toto je dáno deskami IZOLOX, jejichž složení (89% dřevěných štěpek, 9 % cementu a 2% vodního skla) zajišťuje odolnost proti hlodavcům, dřevokazným škůdcům a povětrnostním vlivům (déšť, sníh, mráz).

Vybíráte projekt? Plánujete stavbu domu? Poradíme Vám!

Jan Černý

Jan Černý

specialista na výběr a výstavbu domů

+420 603 778 656
jcerny@futur.cz

FUTUR s.r.o.
stavební společnost

Korespondenční adresa
(návštěvy zájemců o stavbu)

Pardubická 39
537 01 Chrudim

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: